سخنرانی‌های استاد
سخنرانی حضرت استاد شیخ علی اکبر تهرانی، هفته آخر ماه مبارک رمضان
مجلس برادران
نماز شب قدر، شب 23 ماه مبارک رمضان
مجلس برادران
بخش دومِ سخنرانی شب 21 ماه مبارک رمضان،حضرت استاد شیخ علی اکبر تهرانی
مجلس برادران
بخش اولِ سخنرانی شب 21 ماه مبارک رمضان،حضرت استاد شیخ علی اکبر تهرانی
مجلس برادران
نماز شب قدر
مجلس برادران
سخنرانی شب 19 ماه مبارک رمضان،حضرت استاد شیخ علی اکبر تهرانی
مجلس برادران
22 آبان 1382 ه.ش
مشاهده سخنرانی  
هفته سوم ماه مبارک رمضان- ولادت آقا امام حسن مجتبی (ع)
مجلس برادران
هفته دوم ماه مبارک رمضان
مجلس برادران
29 شهریور 1386 ه.ش
مشاهده سخنرانی  
هفته اول ماه مبارک رمضان
مجلس برادران
22 شهریور 1386 ه.ش
مشاهده سخنرانی  
ولادت آقا امام زمان (عج)
مجلس برادران
6 شهریور 1386 ه.ش
مشاهده سخنرانی