راه احترام به استاد

عناوین این سخنرانی

با کلیک روی هر عنوان به محتوای مربوط به آن هدایت می شوید

امام باقر (ع) مي فرمايد: (در تمام كتاب هاي معتبر هست، از جمله كافي شريف.) هراندازه كه در تو تكبر وارد شود، تو همان اندازه عقل نداري. عاقل كسي است كه در مقابل استاد زانو بزند.

خدا رحمت كند، يكي از علماي بزرگ هر وقت مي آمد كربلا از نجف، مي خواست برود سر قبر آقا امام حسين (ع)، مي رفت اول خانه استادش، در و پيكر آنجا را ماچ مي كرد، دو ركعت نماز تحيت هم مي خواند،

بعد مي رفت زيارت آقا امام حسين (ع). از همين خشك مقدس هاي احمق پرسيد: آقا اين كفر نيست؟ شما نمي رويد قبر امام حسين (ع)! گفت: من چرا، مي روم خانه استادم را ماچ مي كنم، به او احترام مي كنم

كه او امام حسين (ع) را به من نشان داد، خوب هم نشان داد.

خدا هم مي فرمايد: " من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق"

فردا ما خيلي از عبادت كننده ها را مي بريم جهنم،

چرا؟

خداوندمي فرمايد: چون متكبر بودي، مرا ستايش نكردي.

مي گويد كه آقا من گفتم: الحمدلله!

مي گويد: غلط كردي!

بندۀ من تو را با من آشنا كرد.

مگر نه اين است كه در قرآن آمده: "ان الله و ملائكته يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما"،

مي گويد: من كه خدا هستم و ملائكه من، بر محمد (ص) و آل محمد (ص) درود مي فرستند. (صلوات)

برادر من، ائمه اطهار (ع) اين حرف ها را مي زنند

برچسب ها :