حدیثی از آقا رسول الله(ص) درباره دوستان شیطان

عناوین این سخنرانی

با کلیک روی هر عنوان به محتوای مربوط به آن هدایت می شوید
رسول گرامي، محمدبن عبد الله (ص) برخورد كرد به شيطان و فرمود: دوستان تو كيا هستند؟1- زمامداران ستمگر2- ثروتمندان متكبر3- حرام خواراني4- عالمي كه با ظلم زمامداران موافق باشد. (با ظلم آنها بسازد، يا نگويد.)5- بازرگانان خائن6-محتكر7-(از همه مهم تر) زناكار8-ربا خواران9-بخيل10-حسود

رسول گرامي، محمدبن عبد الله (ص) برخورد كرد به شيطان و فرمود: دوستان تو كيا هستند؟


(چندي پيش گفتم كه رسول الله "ص" پرسيد: دشمنان تو كي هايند؟ شيطان اونجا گفت: پانزده تا، اوليش خود تو رسول الله "ص".

حالا اینجا می پرسه دوستان توکیا هستند، شیطان میگه) ده گروه از اين مردم دوست و كارگزاران من اند:

1- زمامداران ستمگر

زمامدار ستمگر آن نيست كه در گوش كسي بزند يا شلاق بزند!

هميشه زمامداران ستمگر آن كساني هستند كه بايد مردم را تربيت كنند، نمي كنند.

به شما بگويم كه ما اگر اينجا گناه كرديم، چوبش را خورديم، چَكَش را خورديم، مي رويم بهشت. اما وقتي اينجا هرگناهي، هرمسئله اي شد، هيچ كس به تو كار نداشته باشد، همين كه از دنيا رفتي اول جهنم است.

نه! (زمامدارها) بايد يك عده ناظر بگذارند سركارها، جدي جدی.

اين قدر اين مسئله مهم است كه علي بن ابيطالب (ع) (به روحشان صلوات بفرستيد.) شده پادشاه و خليفه پنجاه و هفت كشور فعلي،

قسم مي خورد، مي گويد: به آن خدايي كه جان من در يد قدرت اوست، اين حكومت شما براي من به اندازۀ آب بيني بز ارزش ندارد.

اين حكومت شما براي من به اندازۀ آن برگي كه به دهن كرم است ارزش ندارد.

داشت كفشش را وصله مي زد، طرف ناراحت شد. حضرت فرمود: به آن خدايي كه جان من در يد قدرت اوست، اين حكومت شما براي من به اندازۀ اين لنگه كفش كهنه ارزش ندارد. مگر بتوانم حقي از گفتارهاي خدا را به كرسي بنشانم و كار خوبي بكنم.

من يك روز در ميان، از اين پاكت هاي شير پاره مي كنم براي دو روز، باور كن هر روز من آتش مي گيرم.

ببین، يك عده ندارند که بخورند و يك عده هم حالا دارند.

اينهايي كه به این کارها رسیدگی نمی کنند، دزدها را نمي گيرند،

چرا رسیدگی نمی کنند؟

چون خودشان پول اينها را نمي دهند، دائم برايشان مي آورند.

دولت گفته كه شير و چه و چه، بايد به قيمت قبلي فروش برود. اما می بینی که يك چهارم ظرف اين شير را كه مثلاً چهار صد، پانصد تومان مي فروخته، كوچك كرده اند، يك چهارم از داخلش هم باد است. نگاه می کنی قشنگ باد خالي است!

اين برنامه هر روز من است.

خوب اين رو، كي بايد رسيدگي كند؟

2- ثروتمندان متكبر

شیطان داره میگه، ثروتمندانی که متکبرند كه نه از خدا و نه از قانون، از هيچي نمي ترسند.

به قانون هم كه برسند، با پول همه را مي خرند.

چندي پيش داشت نشان مي داد از اين انبوه سازان، (همين تازگي بود.) چند تا ساختمان(50-60تا) همه ترك خورده بود، خانه ها را خالي كرده و فرار كرده بودند

طرف پرسيد: آقا چرا این جوری شده؟

گفت: اين زير همه چاله هايي بوده، خاك دستي روش ریختند، پر کردند، رويش را هم ساخته اند، حالا اينطوری فرو نشسته.

طرف گفت: مگر ناظر نمي آيد؟

گفت: چرا ناظر مي آيد، اما (اين مالک) راحت (ناظر رو) مي خردش،

آن آقا سر برج مي خواهد مثلا سيصد هزار تومان كرايه خانه بدهد، سه ميليون به او مي دهد، امضا مي كند و مي رود.

حالا می بینی 50تا ساختمون که حدودا دويست و پنجاه نفر دارند در آن ساختمان زندگي مي كنند، يكهو پاشدند فرار كردند در خيابان و بيابان، كه اين ساختمان دارد مي آيد پايين.

ثروتمندان متكبر، مي خرند طرف مقابل را!

3- حرام خواراني

كه باك ندارند از هركجا پول به دست بياورند، در هركجا خرج كنند.

میبینی براي پسرش برجي سيصد هزار تومان پول تو جيبي مي گذارد، او هم مي آيد از اين قرص ها مي خورد و مي ميرد!

(اينها كه مي گويم، شيطان دارد مي گويد)

4- عالمي كه با ظلم زمامداران موافق باشد. (با ظلم آنها بسازد، يا نگويد.)

همه كساني كه مي روند سر منبر، بايستي بگويند.

چرا؟ آن بدبختي كه سر هرپستي هست، او هم بيچاره است، دنيازده اش زمين. بايد بداند كه مي ميرد، بعد از مرگ آن طرف گرفتار است.

این هفت، هشت، ده سال اخير، ما كلاً چند چيز را فراموش كرد ه ايم: يكي خدا را فراموش كرده ايم. يكي قيامت را فراموش كرده ايم، یکی اينكه خدا اصلاً ما را خلق كرده براي عبادت، ما رو خلق کرده برای امتحان.

خدا در قرآن مي گويد من تو را خلق نكردم مگر براي دو چيز:

1- يكي عبادت كني.

2-يكي اينكه امتحانت كنم، در امتحان سفت بيايي جلو.

اصلاً يادمان رفته كه ما براي چي آمديم!

اگر اين طور باشد، خُب طبق فرمودۀ قرآن: "كالانعام بل هم اضل" از چهار پايان پست تري، مي شه ديگه

عالمي كه با ظلم زمامداران بسازد، يا نگويد. همه وظيفه دارند بگويند.

5- بازرگانان خائن

كه در خريد و فروش هيچ ملاحظه نمي كنند.

برادرها، جوان ها، كساني كه با اينترنت گوش مي كنيد، كساني كه بعد ه ها با سي دي ها گوش مي كنيد، فردا، دو سال ديگر، ده سال ديگر، اين مملكت در مشت شماست، اينها را به مغزتان بسپاريد. هركس هم بكند، نفعش در جيب خودش است.

گفتم يك ماه پيش در طرف هاي بازار، يك جا آتش سوزي شد، انبار يك مشت تاجر بود. حدود پانزده، شانزده ميليارد تومان سوخت.

همين هفته گذشته پنجشنبه، (مثل اين پنجشنبه، كه ما داريم سخنراني مي كنيم.) همين ساعت، لاله زار يك جايي سوخته بود، كه من جمعه شب داشتم "در شهر" را نگاه مي كردم، طرف كه صاحب سالن بزرگ لوسترها بود، مي گفت صدها ميليون تومان از لوستر ها سوخته.

آقاي محترم، تو سي سال، بيست سال است كه آنجا را داري. تو هرسال وظيفه داشتي يك روز، دو روز مغازه ات را ببندي، جنس ها را حساب كني، خمس مالت را بدهي. خدا تضمين كرده كه اگر مي كردي هم مالت نمي سوخت، هم زياد مي شد.

اما حالا صدها ميليون تومان سوخت، ولی تو كه خمسش را هنوز بدهكاري(به گردنت است)!

فرق نمي كند، هركي مي خواهد باشد.

مي گويي: آقا من به كي بدهم؟ تو چه كار داري؟ با دست خودت بده، خمس مال تو است. برادر من، به گوشت برسد. اين امر اصول خداست.

خدا گفته بايد خمس مالت را بدهي، كسي را قبول نداري، خیلی خوب، با دست خودت، سر سالت است، پانصد هزار تومان خمس بهت خورده، هركجا كه مي داني مستحب است، خوب است، راه خداست، بده.

(نمی دهی) يك مرتبه صدها ميليون تومان مي سوزد.

چقدر جگر مردم را سوزاندي تا اين پول ها را جمع كردي و حق خدا را ندادي؟

شما خودتان فردا كاسب مي شويد.

6-محتكر

(شيطان مي گويد: اينها دوستان من اند.) مثلاً الآن نگاه مي كند در بازار، فلان جنس را فقط چهار نفر دارند. اين هم پول دارد، دلال مي فرستد، مي رود چهارتا جنس آنها را مي خرد و مي آورد. فردا صبح صد تومان مي شود سيصد تومان، یا دو هزار تومان، مي شود پنج هزار تومان.

اينها تمام دوستان شيطان اند.

7-(از همه مهم تر) زناكار

وقتي مي گوييم زناكار، مي گويد: الحمدلله كه ما زنا نكرده ايم!

برادر من، يك دانه غيبت كه مي كني بيش از سي تا زنا برايت مي نويسند.

يك دانه غيبت كه گوش مي كني، بيش از سيصدتا زنا برايت مي نويسند.

مگر قرآن سوره بقره آيه 192 نمي گويد؟ فتنه انگيزي از قتل و آدم كشي بدتر است.

تو دلت خوش است كه زنا نكرده اي، اما راحت در صف نماز جماعت نشسته اي غيبت مي كني؟ يا غیبت گوش مي دهي؟ صله رحم مي روي؟ این صله رحم است؟

امام رضا (ع) مي فرمايد: صله رحم يعني تا زماني كه در خانه خاله، عمو و دايي (فرقي نمي كند.) رفتید، از ما مي گوييد از خدا مي گوييد، از قرآن مي گوييد،

از اخلاق مي گوييد، شما در رحم ما هستيد، ما به شما صله مي كنيم، يعني به شما لطف مي كنيم، دعايتان مي كنيم، ثروت مي دهيم.

اما وقتي رفتي که زن او را نگاه بكني، دختر او را نگاه بكني، پشت سر او حرف بزني و چه كار بكني، اين ديگر صله شيطان است! شيطان هم از اين مسئله بيزار است.

زناکار: يك غيبت گوش مي كني، حالا يك بندۀ خدايي مي گفت هفتاد برابر غيبت كننده، براي آن كسي كه گوش مي كند مي نويسند.

یعنی يك غيبت سي و شش زناست، حالا شما حساب كن، هفتاد تا سي وشش تا.

اينها شوخي نيست كه!

لذا فتنه انگيز هم از آدم كش بدتر است.(فتنه انگیز کسیه که، یه حرفش میبینی باعث هزاران فتنه و جنگ و خانه خرابی برای مردم میشه)

8-ربا خواران

كساني كه راحت نزول پول مي خورند.

ببينيد برادرها پول بايد كار بكند، يادتان نرود. یعنی پنج ميليون پول داري، خودت توانش را نداري كاري كني، يك آدم مسلماني پيدا مي شود مي گويد پولت را

اگر به من بدهي من باهاش كار مي كنم، با همديگر خريد و فروش و تجارت مي كنيم. این اشكالي ندارد، به شرط اينكه تو طي نكني.

آقا اين پنج ميليون، قرارداد مي نويسي و ضامن و ... كه اين پول از بين نرود، ولي تو طي نمي كني برجي چقدر به من بده، كه اگر طي كني مي شود نزول.

او هم حضرت عباسي (ع) كار مي كند با اين پول، هرچه درآورده بود با شما نصف مي كند.

اما حواست جمع باشد، طرف پول را از شما مي گيرد که باهاش كار بكند، مثلاً پنج ميليون بهش دادی، سر برج پنج تا سي هزار تومان به شما مي دهد، ولی

میبیبنی خودش اين پول را مي دهد نزول، پنج تا صد هزار تومان مي گيرد. حواست جمع باشد (به کی میدی)،

پول بايد كار كند، اما پول از راه حرام در نيايد.

9-بخيل

مثلاً مي آيد از اينجا رد مي شود، مي بيند جمعيت جوان هاي خوب، شب جمعه، شب رحمت خدا، در غرب تهران، حدود بيش از هزار نفر تا وسط خيابان نشسته

اند، عوض اينكه لذت ببرد، بگويد: الحمدلله، خدا را شكر، ناراحت است!

بابا خدا مي فرمايد: من به خاطر يك مومن، (شما كه الآن هزارتا اينجا هستيد.) يك شهر را حفظ مي كنم.

خيلي خُب، الآن شما حدود كم وزياد يك ساعت و نيم، دو ساعت آمده ايد، نماز جماعت، صلوات، قرآن و ... اينها خيلي حساب است. طرف بخيل است، ناراحت

است كه اينها چرا اين كار را مي كنند؟

بابا، من به تو مي گويم برو خودت را بينداز زير ماشين راحت شو برو! كساني كه بخيل اند، حسودند و از اين حرف ها ناراحت اند، اينها هر يك روز كه زنده

هستند، هزاران سال براي جهنم كار مي كنند. برو يك جوري خودت را بكش، تمام شود برود.

فكر مي كني آدم كشي كار خلافي است؟ خُب اين كاري كه تو مي كني هزاربار بدتر از آدم كشي است.

10-حسود

كه حسادت از همه گناهان بدتر است.

من به شما گفتم: خدمتي كه رسول الله (ص) و امام علي (ع) به اين عرب ها كردند، هيچ كس نكرد. ظلمي هم كه اين عرب ها به رسول الله (ص) و علي بن

ابيطالب (ع) و خاندانشان كردند به هيچ كس نكردند. چرا؟ حسادت!

اين قدر اين حسادت مهم است كه:

امام چهارم (ع) مي فرمايد: اي سماعه، مومنين از چهار ناحيه در اذيت اند، امان از چهارمي:

1.شيطان گمراه كننده

2.همسايه موذي

3.منافق دانا كه مي گردد كه يك چيز كوچكي از شما پيدا كند، يك جايي پهنش كند.

4.مومن حسود، چون اين مومن حسود هرچه بگويد در مورد برادر ديني اش مردم قبول مي كنند. ديگران هرچه بگويند مردم قبول نمي كنند، اما چون اين هم

لباس و هم ريش و هم صف جماعت تو است، هرچه بگويد مردم مي خرند.

رسول گرامي محمدبن عبدالله (ص) مي فرمايد: خدايا، به تو پناه مي برم از دوست، رفيق و همسايه اي كه خوبي هاي مرا مستور مي كند و بدي هاي

مرا مشهور مي كند. يك عده اين طوري اند، شما صدتا حسن داشته باشيد به كسي حرفي نمي زنند، اما مي گردند در شما كوچك ترين مسئله پيدا كنند داردار كنند.

برچسب ها :