چرا به آقا امام صادق (ع) رئیس مذهب تشیع می گویند؟

عناوین این سخنرانی

با کلیک روی هر عنوان به محتوای مربوط به آن هدایت می شوید

چرا ما میگیم رئیس مذهب ما امام صادق است،

خب همه امام ها رئیس مذهب هستن،اولیش علی ابن ابیطالب، ولی همیشه خفقان بود،

در عصر امام صادق، این دولتها، این پادشاه ها، هر روز با همدیگه جنگ و جدال داشتند،

اون کشته می شد، اون می اومد جاش،

اون کشته می شد، اون میرفت جاش،

کشت وکشتار داشتند،

آقا امام صادق شاگرد تربیت می کرد.

اونا می جنگیدن سر مال دنیا،سر ریاست،سر پست،امام صادق تند تند شاگرد تربیت می کرد.

بعد حالا خفقان هم بود،

مثلا شاگردش، بهترین مثلا آیت الله امروز، می خواد بره با امام صادق صحبت کنه، سوالایی، جوابش رو بگیره،

میومد به سبزی فروشه میگفت: که مثلا کل سبزی هات چند؟

می گفت: مثلا به پول حالا امروز ده هزار تومن.

می گفت این ده هزار تومن رو بگیر،

لباساشو میکند،

میگفت لباساتو بده من تنم کنم.

لباسای سبزی فروش رو تن می کرد،

سبد سبزی رو می زاشت روی سرش،

میومد در خونه امام صادق

داد میزد سبزی، سبزی آش، سبزی خوردنه،

حضرت می فهمید.

می بردنش داخل منزل،

اون سوالها رو که داشت همه رو جواب میگرفت، میومد بیرون.

می رفت پیش اون سبزی فروشه،

می گفت اون ده هزار تومن مال خودت، اون لباسای منو بده، سبزی مال تو.

خداحافظ.

یعنی کسانی که دین خدارو به اینجا رسوندن، یاری کردن،

برای خدا شروع کردن، برای خدا خوندن، برای خدا یادداشت کردن، برای خدا کار کردن، برای خدا گفتن، برای خدا صبر کردن.

برچسب ها :