قرآن می فرماید: ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ

عناوین این سخنرانی

با کلیک روی هر عنوان به محتوای مربوط به آن هدایت می شوید
برچسب ها :